MISJA

Zagwarantowanie dostępu przedsiębiorstwom przemysłowym, praktycznie korzystającym z metrologii i kontroli jakości w swojej działalności, do ogólnoświatowej platformy integrującej profesjonalnych dostawców towarów i usług w zakresie metrologii i kontroli jakości. Celem jest umożliwienie całkowitego, kompleksowego i fachowego zabezpieczenia wszelkich potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie metrologii i kontroli jakości.

 

WIZJA

Ogólnoświatowa platforma integrująca profesjonalne przedsiębiorstwa działające na rynku przemysłowym, dostarczające usługi i produkty niezbędne dla praktyków metrologii i kontroli jakości.

Platforma, której uczestnicy posiadają kompetencje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące łącznie, pełną zdolność do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów – przedsiębiorstw przemysłowych – w pełnym zakresie zagadnień metrologii i kontroli jakości.

Copyright 2017 CKM | All Rights Reserved | Created by Creobit